Bedre adgang til medicin er afgørende

Konference: Bedre adgang til medicin er afgørende
Mandag og tirsdag har Margrete inviteret til fagkonference for udvalgte læger og eksperter på sundhedsområdet fra hele Europa for at diskutere adgang til medicin for patienter i Europa. Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse

–og fortsætter

Markedet for medicin er forskruet.
Alt for ofte er prisen på især ny medicin så høj at man må fyre sundhedspersonale for at få råd til den nyeste behandling.

Alt for høj en andel af prise dækker industriens udgifter til markedsføring, isæt til at lobbye at sundhedsmyndigheder og patienter til at bruge den nye medicin – mens de hævder at prisen dækker forskningen og udvikling udvikle af nye behandlingsmetoder.

Lægerne skal også diskutere det uløste problem med interessekonflikter hvor læger bijobber for medicinalindustrien eller hvor medicinalfirmaer sponsorerer patientforeninger.

Resultatet er at forskning, viden om hvilken medicin der virker, patienters interesser og indtjening til medicinalfirmaer blandes sammen.

Deltagerne har under de to dage diskuteret fremtidigt samarbejde om meget mere åbenhed og frigørelse fra interessekonflikter i såvel forskningen i ny medicin som i brugen med henblik på et og mere gennemsigtighed og et bedre fungerende marked for medicin.

For yderlig læsning

Seneste nyt fra SF
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her