Blogger straffet for overtrædelse af våbenloven

Klik på billed for stor størrelse

Kim Møller fra Bloggen Uriasposten.net er efter egne oplysninger idømt en bøde på 3.000 kr. for at være i besiddelse af et ulovligt våben.

Da han ifølge ovenstående screen-dump, har anskaffet sig en erstatning for det våben som han tidligere er straffet for at være i besiddelse af -så må man stærkt advare imod denne lovovertræder.

Bekendtgørelse af lov om våben og eksplosivstoffer
Herved bekendtgøres lov om våben og eksplosivstoffer jf. lovbekendtgørelse nr. 918 af 10. september 2004 med de ændringer, der følger af lov nr. 555 af 24. juni 2005 og § 1 i lov nr. 503 af 7. juni 2006.

§ 1. Det er forbudt uden tilladelse af justitsministeren eller den, han dertil bemyndiger, at indføre eller tilvirke:

1) Skydevåben samt piber, låsestole, aftagelige magasiner og baskyler til skydevåben,

2) ammunition til skydevåben, derunder også patronhylstre, tændskruer, fænghætter, brandrør og projektiler,

3) håndgranater, bomber, miner og lignende våben, der virker ved en gennem eksplosion fremkaldt trykvirkning eller udslyngning af smålegemer,

4) patroner, ampuller og spraydåser samt lignende genstande, der ved spredning af stoffer er beregnet til at virke skadevoldende, bedøvende eller irriterende i kortere tid efter eksponeringen,

5) eksplosivstoffer (eksplosive stoffer og eksplosivstofholdige genstande)

6) armbrøster og slangebøsser 7) signalvåben og kombinerede gas- og signalvåben

8) lyddæmpere, såfremt de er konstrueret til montering på skydevåben

9) optisk elektroniske sigtemidler med lysstråle eller med elektronisk lysforstærknings- eller infrarødt udstyr såfremt de er konstrueret til montering på skydevåben eller armbrøster.

Reference
Hjemmesiden //uriasposten.net/
Hjemmesiden //retsinformation.dk /Forms/R0710.aspx?id=105326

3 comments on Blogger straffet for overtrædelse af våbenloven

 1. Så den store Carl Erik Zølck læser også
  Uriasposten….

  I stedet for det pjat,så læs med der bliver skrevet
  Kan du ikke se hvad problemer vi har?

  Ellers begynder det at vende igen

  En god nat,og tyk lidt på den

  http jp.dk/indland/indland_politik/article2115187.ece

 2. Nikko:

  Er Helle blevet dømt efter våbenloven? Jeg kan ikke se hvor du vil hen.

 3. Martin Salo

  Hvor snakkes der om Helle?
  Det er jo heller ikke dig jeg snakker til,
  men Carl Erik.

  Men han svare ikke

  Og ja,jeg har fået nyt navn

Comments are closed.