Brexit forhandlingers 4.runde

Brexit forhandlingers 4.runde
Tirsdag stemte Parlamentet om sin resolution om Brexitforhandlingerne. Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse

–og fortsætter.
Resolutionen støtter linjen lagt af EU’s BREXIT-chefforhandler, Michel Barnier.

Parlamentet mener at Storbritannien skal melde tydeligere ud hvad man vil gøre på den finansielle del, her har EU gjort det helt klart at Storbritannien skal betale hvad den engelske regering har forpligtet sig til tidligere, før resten af forhandlingerne kan fortsætte.

Parlamentet kræver også at EU-borgere der lever i Storbritannien,
også fremover skal nyde godt af de rettigheder der gælder for EU-borgere i EU.

Det samme skal gælde for britiske statsborgere der bor i EU-27-landene.
Også børn af de to grupper borgere skal have sikret deres rettigheder.

Mht. Nord-Irland-problemet forlanger Parlamentet en afklaring fra den britiske regering af hvordan man vil håndtere grænsedragningen så Irland får færrest mulige ulemper af Storbritanniens eventuelle udtræden af EU’s Indre Marked.

Resolutionen er skrevet af Parlamentets styregruppe bestående af 6 medlemmer af Parlamentet, heriblandt De Grønnes to formænd i samarbejde, Philippe Lamberts og Ska Keller.

For yderlig læsning.

/sf.dk /seneste-nyt
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her


Afstemningsresultat
Regeringslederne for EU27-landene bør udskyde deres brexit-vurdering, når de mødes den 20. oktober, da der ikke er gjort “tilstrækkelige fremskridt” på de tre hovedmålsætninger, medmindre der i løbet af den femte runde af forhandlingerne om Storbritanniens udtrædelse af EU sker et afgørende gennembrud, slås det fast i en beslutning vedtaget tirsdag med 557 stemmer for, 92 imod og 29 undladelser.

Du kan læse mere på: Europarlamentet/presserum