Dansk Metal siger ja til europagt

Metal er tilfreds med, at et bredt flertal i Folketinget vil tilslutte sig den ny europagt.

– Det er afgørende, der ikke bliver skabt usikkerhed om kronen, siger Metals formand, Thorkild E. Jensen.

Eurolandene har vedtaget en ny europagt, som skal sikre konkurrenceevne, øget beskæftigelse, sunde finanser og genskabe finansiel stabilitet.

Euro-landene er forpligtede til at være med, men andre EU-lande kan tilslutte sig. Dansk Metal bakker op om, at Danmark tilslutter sig europagten

-Det er afgørende for danske virksomheder, at der er ro og stabilitet omkring kronen, og at de kan stole på fastkurspolitikken.

Står vi uden for, skaber det signalforvirring, og det kan føre til en destruktiv spekulation mod kronen, siger Thorkild E. Jensen.

Han er tilfreds med, at et bredt flertal i Folketinget er kommet til den samme konklusion:

– Der er bred enighed i Folketinget, og det er vi naturligvis glade for.
Vi ser gerne, at Danmark tilslutter sig euroen fuldt og helt, og får afskaffet forbeholdet.

Det vil styrke de danske virksomheders muligheder og være med til at skabe vækst og beskæftigelse, mener Thorkild E. Jensen. Ifølge deres pressemeddelelse.

Reference
danskmetal.dk