De Grønne kræver bæredygtigt fiskeri i Middelhavet

De Grønne kræver bæredygtigt fiskeri i Middelhavet
Stort set hele det politiske spektrum af Europa-Parlamentet bakker op om den egeninitiativ-rapport som de Grønnes Marco Affronte har været hovedforhandler på og som giver status på fiskebestanden og den socio-økonomiske situation i Middelhavet. Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse

–og fortsætter
Rapporten er ikke lovligt bindende, men sender et stærkt signal til Kommissionen om at Middelhavet er i akut fare og der er behov for at gå i aktion NU!

Middelhavet er et af de områder med størst biodiversitet i verden: mere end 17.000 arter.
Men fiskebestanden lider under overfiskeri, 93% af bestandene er truet heraf.

Dertil kommer plastikforurening, forsuring af verdenshavene som følge af klimaforandringer, invaderende arter der truer det eksisterende økosystem mm.

Som havbiolog har Affronte særligt politisk fokus på havmiljø, og han repræsenterede da også de Grønne og derigennem også SF til FN´s store havkonference der varede hele sidste uge.

Han sendte denne hilsen til SFs vælgere i anledning af den international Havmiljødag.

 

For yderlig læsning

/sf.dk /seneste-nyt
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her