De Grønne tager Glyfosat til Domstolen

060920160358

De Grønne tager Glyfosat til Domstolen
I 2016 bad de Grønne den Europæiske Fødevaremyndighed (EFSA) om adgang til de dokumenter der ligger bag EFSA’s vurdering af at konkludere at Roundup-kemikaliet Glyfosat ikke er kræftfremkaldende. Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse

– og fortsætter
Konklusionen er i grel modsætning til Verdenssundhedsorganisationen WHO’s konstatering af at glyfosat sandsynligvis er kræftfremkaldende.

EFSA baserer sine konklusioner på forskning som er foretaget af industrien (der selvsagt har enorme interesser på spil), men den er (endnu) ikke offentlig tilgængelig.

Dengang fik de Grønne – efter måneders tovtrækkeri med EFSA – adgang til dele af studierne.

Det er naturligvis ikke tilnærmelsesvis godt nok, og de Grønne insisterer på borgernes ret til information som både EU’s egne offentlighedslove og Aarhus-konventionen giver, og det er helt klart at kommercielle interesser ikke kan overtrumfe denne ret!

Derfor tager den Grønne Gruppe nu sagen til ECJ, EU’s Domstol der skal sikre at EU’s love bliver fortolket korrekt og håndhævet.

Læs mere her

For yderlig læsning.

sf.dk /seneste-nyt
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her