Den kommunale dagplejeordning for arbejdsløse er en stor succes

Den kommunale dagplejeordning for arbejdsløse er en stor succes
Siden i den kommunale dagplejeordning for arbejdsløse rigtigt er kommet op i omdrejninger, med bevillinger der ligger på omkring 8 milliarder om året, så har der ikke været nogle grunde til at klage – Der er både kaffe og kage.

Med en billig laptop, kan omkring 23.000 arbejdsløse, hver dag sidde
og sende ansøgninger, på under 400 udbudte job.

Hoppe, hoppe, hoppe, kan man jo sige, når man ser
– pop-uperne på Arbejdsformidlingens hjemmeside.

Dansk Folkeparti, og V-K’ Regeringens prestigeprojekt er en stor succes…
Hoppe, hoppe, hoppe…
hvor man endelig må huske de daglige klik på pop-upperne…
Hoppe, hoppe, hoppe…

For yderlig læsning

Flere unge og ældre over 50 år, er blevet arbejdsløse de seneste år… Læs det… HER
 
Glæden ved jobcentersystemets oplevelseses-event