Den kristne medieaftale

Den kristne medieaftale
Ny medieaftale forpligter ikke længere Danmarks Radio (DR) til at fremme integrationen og giver i stedet kristendommen en særlig plads.

Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance har lavet en ny medieaftale.

Den forrige aftale forpligtigede DR til at “fremme integrationen”.

Dette er nu pillet ud.
Den nye aftale siger blot at DR skal lade være med at “tilskynde til had på grund af race, køn, religion, nationalitet eller seksuel observans.”.

Hvor DR førhen aktivt skulle fremme integrationen, er det altså nu nok at de undlader at være decideret racistiske.

En anden ændring er, at en bestemt trosretning, nemlig kristendommen, har fået sin egen plads i medieforliget:

-DR skal lægge særlig vægt på sin rolle som initiativtager til og formidler af dansk kunst og kultur og den danske kulturarv, herunder den kristne kulturarv.

Selvfølgelig hører kristendommen ind under “dansk kulturarv”, men hvorfor skal lige kristendommen fremhæves specifikt? Man kunne fremhæve på så meget andet, så som oplysningstiden.

Her er nogle udpluk der viser hvordan højrefløjen argumenterer for ændringen, Skriver Kasper Hviid på  Netmagasinet, P77.dk

Reference
Netmagasinet, P77.dk, //p77.dk /opinion/den-kristne-medieaftale