DF citater var med til at frikende DNSBs formand Jonni Hansen for racisme …

Dansk Folkeparti citater var med til at frikende DNSBs formand Jonni Hansen for racisme… er overskriften på Margrethe Hansens Blog, og derefter får dagens frifindelse af Jonni Hansen nogle undrende ord med på vejen.

Ifølge Rigsadvokaten havde lederen af det nazistiske parti ansvaret for de racistiske løbesedler, der tilbage i 2006. blev uddelt i beboelseskvarterer i Gladsaxe og Bagsværd.

Under retssagen forsøgte anklagemyndigheden at overbevise retten om, at uddelingen af den konkrete løbeseddel var en overtrædelse af racismeparagraffen.

Men der er langt mere, man kan undre sig over end det Margrethe Hansen skriver på sin Blog, //shansensblog – og som du kan læse på adressen, shansensblog.blogspot.com/2010

Hvordan kan sådan en sag være så lang tid om at blive sagsbehandlet, – det er faktisk et problem. Det er tæt på forældelsesfristen som er 5 år, på et grundlag af § 266b, at både sagsøgte og anmelderne må se deres retssikkerhed være under stærkt pres.

En dom for overtrædelse af § 266b kan højst give en fængselsdom på 2 år. og en sag forældes efter 5 år, når der ikke er hjemlet højere straf end fængsel i 4 år.

Den sag har ligget så længe i bunken af ubehandlet sager at en dom, kan være påvirket af samfundsudviklingen, og af den grund kan udfaldet blive helt tilfældigt.

Reference
//shansensblog.blogspot.com/2010/04/df-citater-var-med-til-at-frikende.html
Link til //retsinformation.dk HER