Digitalt indre marked

Digitalt indre marked
Det digitale indre marked er en af EU-Kommissionens hovedprioriteter, og det er første gang kommissionen fremlægger en samlet strategi på området. Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse

–og fortsætter
Tirsdag d. 19. maj vil kommissær Günther Oettinger tage diskussionen om strategien for det digitale indre marked med Europa-Parlamentet.

Desværre er strategien kun en strategi og indeholder meget få initiativer til at lave konkrete initiativer – en lovgivning bliver heller ikke bindende.

Det største problem er manglende digital infrastruktur i mange europæiske lande.

Her kommer Kommissionen ikke med forslag til nye investeringer.
Både regler for forbrugerbeskyttelse på nettet og for beskyttelse af persondata trænger også i den grad til at bliver opdateret så de svarer til nutidens teknologiske virkelighed.

For yderlig læsning

Seneste nyt fra SF
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her