Enhedslisten har indgået en finanslovsaftale med regeringen

I de sidste par uger har Enhedslisten brugt dage og nætter på at forhandle en finanslov på plads, der kunne forhindre, at tusindvis af mennesker fra nytår falder ud af dagpengesystemet. Skriver Enhedslisten i sin pressemeddelelse

-Og fortsætter
Det endte med en aftale, der ikke grundlæggende løser dette dybt alvorlige problem.

For regeringens folk har desværre været modvillige.
Enhver snak om at ændre dagpengereglerne er blevet mødt med advarsler om, at så ville man bare lave finanslov med Venstre.

Når vi alligevel har lavet en aftale, er der én simpel grund: Vi har sikret, at ingen mister hele deres forsørgelsesgrundlag i første halvdel af 2013.

Det kunne vi ikke forsvare at sige nej til.
Samtidig har vi fået indført en række andre gode elementer i finansloven.

Vi har blandt andet fået vigtige forbedringer igennem på hhv. det grønne og det sociale område, og vi har fået indført nye redskaber til at dæmme op for social dumping og økonomisk kriminalitet.

Dagpengeproblemet er ikke løst – det er bare udskudt
Hvad de ledige angår, har vi taget et lille skridt i den rigtige retning: I første halvår af 2013 vil de mennesker, der falder ud af dagpengesystemet, have ret til relevant uddannelse med en ydelse svarende til kontanthjælp, uanset om de bor i hus eller har en ægtefælle, som har et job.

Derudover har vi aftalt at udvide seniorjobordningen og brugen af jobrotation samt en særlig indsats for unge arbejdsløse.

Endelig har vi lavet en aftale, som skal skabe omkring 13.500 nye fleksjob og udvide brugen af socialøkonomiske virksomheder.

Samlet set betyder det, at flere ledige får bedre mulighed for at få et arbejde.

Men den ærlige vurdering af finansloven lyder: Det er ikke den løsning, som Enhedslisten har krævet og håbet på.

Det er ikke en grundlæggende ændring af den elendige dagpengereform, som Lars Løkke og Pia Kjærsgaard gennemførte.

Det handler om mennesker
Når vi alligevel har lavet en finanslovsaftale med regeringen, er der én simpel grund: Dagpengeproblemet bliver kun løst for et halvt år, men i det halve år forhindrer aftalen tusindvis af mennesker i at miste hele deres indtægt.

Det kunne vi ikke forsvare at sige nej til.
Alternativet havde været en finanslov med højrefløjen.

Den ville ikke have budt på nogen form for hjælp til de mennesker, der falder ud af dagpengesystemet, men tværtimod have betydet nye angreb på de ledige.

Ved indgå denne aftale har vi i det mindste sikret en midlertidig løsning på et permanent problem.

Desuden er det lykkedes at få vedtaget en række delaftaler, der vil medføre konkrete forbedringer for ganske mange mennesker og for miljøet.

Positive aftryk på finansloven
På det grønne område er der godt nyt.

Enhedslisten har sørget for, at der samlet set er afsat 1,7 milliard over de næste par år til grøn omstilling og grønne arbejdspladser.

Der skal blandt andet oprettes en grøn fond, som kan oplyse og skabe ny viden.

Og der investeres i grøn transport, mere økologi i landbruget og mere energivenligt byggeri.

På det sociale område er der også gode tiltag.
De fattigste danskere får bedre tandlægehjælp.

Lejere, der risikerer at blive sat på gaden, kan få hjælp til huslejen.

Den københavnske natcafé for udenlandske hjemløse bliver bevaret, og indsatsen over for handlede mennesker øges.

Dertil kommer håndsrækninger til flygtninge med børn og til selvvalgt enlige forældre.

Derudover har Enhedslisten fået afsat midler til at forstærket indsatsen mod social dumping og mod økonomisk kriminalitet.

Arbejdet skal fortsætte – også uden for Christiansborg
De gode tiltag og truslen om en finanslov med Venstre betyder ikke, at det har været let for Enhedslisten at vælge at indgå finanslov med regeringen.

Og det betyder slet ikke, at vores arbejde er færdigt.
Fra 1. juli næste år risikerer mange tusinde danskere atter at rasle ud af dagpengesystemet.

Med finansloven har vi ikke forhindret den sociale katastrofe – vi har blot udskudt den.

Selv dette lille skridt på vejen var aldrig blevet til noget, hvis ikke fagforeninger, organisationer og helt almindelige mennesker havde fortalt om konsekvenserne og frygten for at måtte gå fra hus og hjem.

Den aktivitet uden for Christiansborg er uundværlig.
For så længe regeringen stritter imod, og højrefløjen byder sig til, er Enhedslistens 12 mandater ikke meget.

Det har forløbet omkring finansloven vist.
Enhedslisten har købt lidt tid, men hvis vi skal have en permanent dagpengeløsning og et sikkerhedsnet, der griber os alle, så skal tiden investeres rigtigt: På at øge presset på regeringen udefra.

Med venlig hilsen,
Johanne Schmidt-Nielsen, Per Clausen, Frank Aaen og Stine Brix.
Du kan sikkert læse flere nyheder på /enhedslisten.dk