Et hektisk EU-efterår


Efter en tiltrængt sommerferie hvor EU-institutionerne har holdt lukket i august, arbejder Bruxelles nu på højtryk igen. Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse

–og fortsætter.
Frem mod jul er der en række store sager som Margrete vil prioritere.

Først og fremmest løber tiden i forhold til de internationale klimaforhandlinger hvor der skal nås en global aftale i Paris i december 2015.

Margrete skal som det ser ud nu, deltage som observatør ved topmødet sammen med flere fra Den Grønne Gruppe i Europa-Parlamentet.

Derudover har vi i Danmark den 3. december afstemningen om at afskaffe EU-retsforbeholdet hvor et nej kan blive meget bøvlet for Danmark.

Lige nu er der uhyggeligt tæt løb mellem ja- og nej-siden.
Forhandlingerne om EU’s luftforurening hvor miljøminister Eva Kjær prøver at give de danske landmænd lov til at udlede mere ammoniak end hvad vi hidtil har sat os for og meldt ind til Kommissionen (som heldigvis har sagt nej, , fortsætter ligeledes hele efteråret.

Og den 2. december fremlægger Kommissionen sit forslag til en cirkulær økonomipakke hvor affaldslovgivning og produktlovgivning forhåbentligt får en opstramning – skønt en svækkelse meget vel kan blive resultatet sådan som Kommissionen hidtil har ageret på spørgsmål om cirkulær økonomi.

Heldigvis er bade Rådet og Parlamentet optaget af at få en god løsning.
Endeligt præsenterer Kommissionen i december sit udspil til fremtidens luftfartslovgivning,hvor SF sammen med De Grønne vil kæmpe for europæisk luftfart uden social dumping.

For yderlig læsning.

Seneste nyt fra SF

Se den Grønne gruppe i parlamentet her