EU har fået en miljøkøreplan

Med et stort flertal har Europas folkevalgte i dag givet endeligt grønt lys for EU’s nye handlingsplan på miljøområdet.

Europa-Parlamentet har netop godkendt en færdig aftale for EU’s Miljøhandlingsprogram der udstikker retningslinjerne for miljøpolitikken i årene fremover. Skriver SF i sin pressemeddelelse

–og forsætter
Margrete Auken har forhandlet på vegne af De Grønne i Europa-Parlamentet og glæder sig over dagens afstemning.

-Vi har nu vedtaget en stærk køreplan med en lang række initiativer der vil sikre fremdrift på miljøområdet i årene fremover.

EU’s 7. Miljøhandlingsprogram bliver ingen sovepude, den kræver handling på så vigtige områder som bindende klimamål, en bedre udnyttelse af affaldsressourcerne og en helt ny EU-strategi for at begrænse hormonforstyrrende stoffer i hverdagen.

Nu har vi målsætningerne klar, så gælder det bare om at komme i gang, siger Margrete Auken.

Den største udfordring i forhandlingerne om miljøhandlingsprogrammet var at få medlemslandene til at acceptere sine reelle forpligtelser.

I EU er det nemlig medlemslandene der står for at implementere lovgivningen, men lige på miljøområdet har det knebet gevaldigt.

-Læren fra vores forrige miljøhandlingsprogrammer har været at EU’s medlemslande generelt er dårlige til at realisere den politik de selv har været med til at bestemme, især på miljøområdet.

Lovgivningen halter simpelthen bagefter rundt omkring i EU.
Derfor var det centralt for parlamentet at få flere garantier fra medlemslandene.

Fra nu af er de ansvarlige for at tage affære og sikre gennemførelsen af beslutningen.

Det er godt nyt for miljø og borgere i EU, men jeg vil opfordre alle til at følge med og larme op hvis EU-lovgivningen tilsidesættes” siger Margrete Auken der netop har sikret at også Århuskonventionen om borgernes aktionsmuligheder i miljøsager vil blive fuldt implementeret i EU.

For yderlig læsning

/sf.dk /seneste-nyt
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her