EU’s budget for fremtiden

EUs budget for fremtiden
Onsdag kom Kommissionen med sit forslag til EU’s rammebudget for årene 2021-2027, den Flerårige Finansielle Ramme (MFF).

Man kan ikke kalde det en budget-revolution, men der var flere helt nye og fra De Grønnes perspektiv meget positive elementer i forslaget. Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse

–og fortsætter.
Budgettet skal øges for at opgaver som forskning, fælles grænsekontrol, asylhåndtering, øget naturbeskyttelse og lignede vigtige fælles-opgaver kan løftes.

EU skal også have sin egen indtægtskilde så vi bliver mindre afhængige af medlemsstaternes direkte, medlemsskabskontingent.

Det betyder dog stadig at landene skal betale mere – bl.a. også for at dække hullet efter BREXIT. Og denne gang skal der ikke være særlige rabatter til nogle lande, som f.x. Danmark.

De egne indtægter til EU skal bl.a. komme fra skatter – bl.a. fra den digitale økonomi, fra den fælles selskabsskattebase, fra en skat på plastikaffald og fra kvotehandelssystemet.

Nu skal MFF’en forhandles i Rådet (regeringerne) og i Parlamentet.
Her skal vi holde øje med den danske regering hvis vigtigste mål tilsyneladende er at spare på budgettet – ikke at opnå konkrete politiske målsætninger.

For yderlig læsning

Seneste nyt fra SF
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her