Fælles kystgrænsekontrol

020920132150

Fælles kystgrænsekontrol
Tirsdag den 15. december forventes Kommissionen at fremsætte et forslag om en fælles kystgrænsekontrol for EU-landene. Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse

–og fortsætter
Systemet skal bygge på EU’s grænsekontrol, Frontex’, mandat og erfaringer. Kommissionen fortæller derfor også Parlamentet om planerne samme dag.

Der er store spørgsmål på spil, en kystgrænsekontrol, herunder beskyttelse af menneskerettigheder, hvilke funktioner kontrollen skal udføre samt hvorvidt den kan beskytte et kritiseret Schengensystem som mange mener kræver stærkere grænsekontrol af EU’s ydre grænser for at sikre den frie bevægelighed for EU-borgere EU-landene imellem.

For De Grønne er det vigtigt både at sikre grænserne samt den fri bevægelighed og at give asylsøgere mulighed for at søge asyl som de jo har ret til hht FN.

For yderlig læsning.

Seneste nyt fra SF her
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her
 
Brud på menneskerettigheder i verden, inkl. Danmark