Farmands Blog: ORG – Forberedelse til borgerkrigen 1. del.

Farmands Blog
‘Borgerkrigens kuglestøber:
“Fjordman”, Peder Are Nøstvold Jensen, modstandsmand, præst og politiker, Søren Krarup.
Ytringsfrihed uden ansvar.’

Skriver Frede Farmand på sin Blog – Og fortsætter med b.la.
Lidt om ORG.

Ledelsen:
Ansvarlig leder af ORG er Jesper Nielsen og en anonym person med dæknavnet “Jacob”.

De andre i ledergruppen er Jesper Nielsens partner i den lille i tekstilimport-virksomhed, InnovisionGroup, Thomas Bak.

Christian Østeraas, der er sekretariatschef Teknik & Miljøforvaltningen i Lejre Kommune og Niels Tang Sørensen, der driver IT-firmaet, Easy-net med filialer i både Viborg og Skanderborg.

De tre forretningsfolk og kommunalchefen leder sammen den landsdækkende organisation.

I dag har ORG afdelinger og viceafdelinger med dertil hørende afdelings- og viceafdelings-ledere i Aarhus, Aalborg og København.

ORG har ca. 100 personer under sig.
De er indrulleret i seks sektioner med hver deres arbejdsområde.

ORG’ medlemmer består af en række personer fra samfundets top.

Selvstændige erhvervsdrivende, journalister, direktører, ejendomsinvestorer, højtstående kommunale embedsmænd, advokater, politibetjente og militærfolk.

Reference
Frede-Farmands-Blog
//politiken.dk/indland/ECE1357122/den-danske-hoejrefloej-er-infiltreret-af-hemmeligt-netvaerk/

For yderlig læsning

Birthe Hedegaard Holm: Hvorfor udebliver den borgerkrig?