Farmands Blog: ORG – Forberedelse til borgerkrigen 1. del.

Farmands Blog
‘Borgerkrigens kuglestøber: “Fjordman”, Peder Are Nøstvold Jensen, modstandsmand, præst og politiker, Søren Krarup. Ytringsfrihed uden ansvar.’ Skriver, Frede Farmand på sin Blog

-Og fortsætter med b.la.
Lidt om ORG.

Ledelsen:
Ansvarlig leder af ORG er Jesper Nielsen og en anonym person med dæknavnet “Jacob”.

De andre i ledergruppen er Jesper Nielsens partner i den lille i tekstilimport-virksomhed, InnovisionGroup, Thomas Bak.

Christian Østeraas, der er sekretariatschef Teknik & Miljøforvaltningen i Lejre Kommune og Niels Tang Sørensen, der driver IT-firmaet, Easy-net med filialer i både Viborg og Skanderborg.

De tre forretningsfolk og kommunalchefen leder sammen den landsdækkende organisation.

I dag har ORG afdelinger og viceafdelinger med dertil hørende afdelings- og viceafdelings-ledere i Aarhus, Aalborg og København.

ORG har ca. 100 personer under sig.
De er indrulleret i seks sektioner med hver deres arbejdsområde.

ORG’ medlemmer består af en række personer fra samfundets top.
Selvstændige erhvervsdrivende, journalister, direktører, ejendomsinvestorer, højtstående kommunale embedsmænd, advokater, politibetjente og militærfolk.

Reference
Hjemmesiden, Frede-Farmands-Blog /farmandsite.dk/
Webportalen, /da-dk.facebook.com/people/Frede-Farmand/1592405718
Hjemmesiden, //politiken.dk/indland/ECE1357122/den-danske-hoejrefloej-er-infiltreret-af-hemmeligt-netvaerk/

For yderlig læsning

Birthe Hedegaard Holm: Hvorfor udebliver den borgerkrig?