Finansloven skal gøre Danmark mere lige og mere grønt

221020141443Finansloven skal gøre Danmark mere lige og mere grønt
I denne uge starter de egentlige finanslovsforhandlinger, men forarbejdet har været i gang længe. Skriver Enhedslisten i deres pressemeddelelse

-og fortsætter
Enhedslisten har input til alle politiske områder med den overordnede målsætning er, at finansloven for 2015 skal tilstræbe et mere lige og grønt Danmark.

Fire hovedkrav
Til målsætningen om lighed og en grønnere retning hører fire hovedkrav til den kommende finanslov:

1. Større tryghed for lønmodtagerne. Vi vil blandt andet halvere genoptjeningsperioden for dagpenge og annullere den gensidige forsørgerpligt for mennesker, der er endt på kontanthjælp.

2. Genopretning af velfærden. Det forudsætter blandt andet bedre hjemmehjælp og flere voksne i daginstitutionerne.

3. Styrket indsat mod social dumping. Konkret ved blandt andet at gøre det obligatorisk for kommuner og regioner at kræve danske lønvilkår i alle kontrakter.

4. Grøn omstilling. Vi vil blandt andet øge støtten til vedvarende energi og økologisk omstilling i landbruget, og vi vil arbejde for flere grønne job, som på én gang kan gavne miljøet og beskæftigelsen.

EL forhandler på alle områder
De fire hovedkrav vil få højest prioritet under Enhedslistens forhandlinger med regeringen, men vi håber på også at kunne indgå fornuftige aftaler med regeringen på andre politiske områder.

Hvor langt regeringen er villig til at komme os i møde, vil forhandlingerne vise. Undervejs kan du følge med i forløbet på vores finanslovsside.

Med venlig hilsen,
Johanne Schmidt-Nielsen,
politisk ordfører og del af forhandlergruppen

For yderlig læsning.

hjemmesiden //enhedslisten.dk