Folketinget vedtager SF-forslag om bedre tilbud til voldtægtsofre

SF har forslået, at man ensarter og forbedrer tilbuddene til voldtægtsofre i hele landet. Skriver SF i sin pressemeddelelse
–Og forsætter
Partiet mener, det er forkert, at voldtægtsofferets bopæl afgør, om man får tilstrækkelig psykologbehandling eller lægelig efterbehandling.

Det er desværre realiteterne i dag, hvor der er stor variation i tilbuddene regionerne imellem, forklarer SFs retsordfører Karina Lorentzen:

– Voldtægtsofre er ofte meget unge piger i en udsat position.

Skaderne på deres krop og sjæl heles langsommere, hvis de ikke får adgang til psykologbehandling og anden hjælp.

Vi skylder dem, at de ikke bliver mødt med en lukket dør, hvis de nu først har haft styrke til at henvende sig 14 dage efter voldtægten fandt sted, siger SF’s retsordfører Karina Lorentzen.

Højst usædvanligt vil et flertal i folketinget trykke på den grønne knap, når SFs forslag kommer til afstemning senere i dag.

Forslaget bliver dog ikke vedtaget i sin oprindelige form, som bl.a. ville betyde, at voldtægtsofre i hele landet får ret til behandling på et af landets voldtægtscentre i op til seks måneder efter voldtægten har fundet sted.

Forslaget vedtages med et ændringsforslag, som pålægger sundhedsministeren at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal se på forslagets elementer og komme med sine anbefalinger inden 1. februar 2012.

– Hvis forslaget blev vedtaget i sin oprindelige form, så kunne vi hjælpe ofrene for voldtægt meget hurtigt.

VKO har tidligere lovet at prioritere området, men løfterne er altså ikke fuldt op.

Alligevel er jeg fortrøstningsfuld fordi, jeg regner med, at arbejdsgruppen vil nå til de samme konklusioner, som jeg gjorde.

Og vi derfor vil se en ny regering gennemføre de nødvendige forbedringer i 2012, siger SFs Karina Lorentzen.

For yderlig læsning

Se seneste nyt fra SF
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her