Forbud mod skifergas er nu eneste løsning

020920132150
Forbud mod skifergas er nu eneste løsning
Et flertal i Europa-Parlamentet har i dag godkendt en aftale med EU-regeringerne om VVM-undersøgelser (indvirkning på miljøet) ved større anlægsprojekter i EU. Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse

–og fortsætter
På grund af pres fra regeringerne lykkes det ikke at få parlamentets krav om bindende miljøundersøgelser på skifergasudvinding med i aftalen, og det er ifølge Margrete Auken, stedfortræder i parlamentets miljøudvalg, en katastrofe.

“Vi ved at skifergas ikke er løsningen på hverken klimaforandringerne eller energisikkerheden i Europa, men alligevel har højrefløjen i dag givet grønt lys til at tillade skifergasboringer hvor også hensynet til miljøet tilsidesættes.

Det er en katastrofe fordi vejen nu er banet for at den sorte industri kan rulle sit store maskineri ud og feje borgere og miljøorganisationer af vejen,” siger Margrete Auken.

Parlamentets forhandlere havde ellers fået mandat til at sikre bindende VVM-undersøgelser for skifergas, men flere europæiske regeringerne nedlagde veto.

Det er et stort problem, især hvis disse lande nu vælger at satse stort på skifergas i årene fremover. -Behovet for en europæisk lovgivning til at beskytte borgere og miljøet mod skifergasboringer er blevet totalt ignoreret.

Det Internationale Energiagentur og FN’s eksperter har påpeget at skifergas ikke hjælper mod klimaforandringerne, og skønt EU-Kommissionen selv har advaret om store skader på miljøet ved både anlæg og drift af skifergasudvindingen, vil flere regeringer gå videre med denne absurd kortsigtede energivirksomhed.

Der er nu ingen anden løsning end at kræve et forbud mod skifergas i hele EU, og det kan ikke gå hurtigt nok, siger Margrete Auken.

Det forestående valg til Europa-Parlamentet d. 25. maj bliver skelsættende for EU’s energipolitik, og borgerne skal vælge om de vil fortsætte med fossile brændsler som skifergas, kul og olie eller slå ind på en grøn omstilling til skånsomme og langtidsholdbare energiteknologier.

-Højrefløjen har i dag gjort det klart at de mod bedrevidende vil tillade at man plastrer landskabet til med boretårne, forurener miljøet og spilder dyrebar tid og penge på en højrisikabel teknologi som skifergas tydeligvis er.

Jeg håber europæerne til valget vil støtte et flertal som samler vores begrænsede økonomiske og forskningsmæssige ressourcer om de nødvendige investeringer i vedvarende energi, siger Margrete Auken.

For yderlig læsning

/sf.dk /seneste-nyt

Se den Grønne gruppe i parlamentet her

EUs største klimasejr i denne omgang formentlig i hus