FRONTEX udvides

020920132150

FRONTEX udvides
Onsdag den 6. juni stemte Parlamentet om et lovforslag fra december 2015. om en udvidelse af mandatet for EU’s grænseagentur, FRONTEX’, mandat. Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse

–og fortsætter
Forslaget indeholder en mulighed for at klage over FRONTEX’ behandling af fx flygtninge.

Det er alligevel meget problematisk fordi en medlemsstat kan tvinges til at lade FRONTEX træde til hvis beskyttelsen af EU’s ydre grænse ikke virker, men samtidig er den pågældende medlemsstat stadig ansvarlig for, hvordan flygtninge modtages og deres sag behandles.

Forslaget svækker også FRONTEX’ krav til menneskerettigheder.

FRONTEX er imidlertid ét af de afgørende elementer for en effektiv beskyttelse af EU’s ydre grænser og dermed Schengen-området og Den Fri Bevægelighed.

For yderlig læsning.

/sf.dk /seneste-nyt

 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her
 


Godkendt i Parlamentet
Planerne om at etablere en europæisk grænsekontrol, der samler EUs grænseagentur Frontex og nationale grænsemyndigheder blev onsdag godkendt i Parlamentet.

Næste skridt
Teksten, som Europa-Parlamentet godkendte med stemmerne 438 for, 181 imod og 48 hverken for eller imod, vil nu blive sendt til Rådet for endelig godkendelse. Lovgivningen forventes at træde i kraft til efteråret.

Det kan du læse mere om //europarl.europa.eu/news/da/news