Grønnere luftfart

Grønnere luftfart
I går mandag blev der i Udvalget for Industri, Forskning, og Energi, ITRE, diskuteret nye tiltag til at begrænse drivhusgasemissionerne fra fly. Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse

–og fortsætter
Som de fleste ved, er disse udledninger i kraftig stigning, og selvom der bliver sat ind med CO2-standarder for motorerne og udbredelse af biobrændstoffer, skal der gøres betydeligt mere for at afværge at de samlede emissioner fra luftfart bare stiger.

Uden indgreb vil de være firdoblet før 2050.
Kommissionen ønsker at fortsætte status quo som indebærer, at kun de flyrejser der flyver inden for EU’s luftrum er inkluderet i EU’s kvotehandelssystem.

De Grønne mener imidlertid at også flyrejser der rejser imellem EU og andre destinationer skal underlægges kvotekrav.

Hvis EU-landene skal lykkes med at reducere drivhusgasemissionerne med 40% i 2030 skal luftfarten også gøre sin del.

Det kan den blandt andet gøre ved at støtte at sætte flere kvoter på auktion. Under den nuværende ordning får luftfartsbranchen 85% af kvoterne gratis.

For yderlig læsning

/sf.dk /seneste-nyt
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her