Grønlandsk minedrift kan blive en trussel mod den grønlandske befolkning og miljøet


I takt med at isen smelter og verden mangler råstoffer,
kommer der pres på for at udnytte Grønlands mange ressourcer. Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse

–og fortsætter
Denne mandag er Margrete arrangør af debataften om denne store chance, udfordring og trussel.

USA, Canada, Rusland, Kina og Europa har alle vist stor interesse for at udforske de isfrie områder af Arktis for sjældne og dyrebare råstoffer i den grønlandske undergrund.

Guldindustrien har været der i årevis, men specielt muligheden for at udvinde de sjældne jordarter og råstoffer har bragt kineserne på banen.

Det er bare ikke problemfrit.
Der er ikke meget der tyder på at den massive kinesiske investering vil komme den lokale befolkning til gode.

Erfaringer fra andre lande, hvor kineserne investerer,
viser at de medbringer egne lavtlønnede kinesiske minearbejdere.
Uanset høj lokal arbejdsløshed.

Dertil kommer, at Kina i forvejen besidder størstedelen af verdens værdifulde sjældne jordarter,
som bl.a. bruges til fremstilling af elektroniske varer.

Det vil derfor være vigtigt at undgå, at kineserne reelt får monopol på verdens ressourcer af sjældne jordarter.

Grønland og Danmark vil, hvis de står alene, få det svært i den kamp, og det er derfor afgørende at få EUs støtte til at sikre, at den grønlandske rigdom først og fremmest kommer lokalbefolkningen til gode – og uden at skade miljøet.

Mandag aften inviterer Margrete sammen med det Europæiske Miljø Agentur til et debatarrangement om minedrift i Grønland.

Debatten ser på hvilke sociale og miljømæssige udfordringer, landet står overfor.
Den grønlandske Finansminister Maliina Abelsen kommer, samt repræsentanter for UNEP International Ressource Panel og forfatter Dr. Damien Degeorges.

Derudover vil filmen “Planet RE:think” blive vist.
Den handler om minedriftens påvirkning på globalt plan.

For yderlig læsning

Seneste nyt fra SF her