Halekupering af smågrise er igen på dagsordenen

020920132150

Halekupering af smågrise er igen på dagsordenen
Størstedelen af alle danske (og europæiske) smågrise får stadig systematisk skåret deres haler af skønt det er forbudt i EU. Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse

–og fortsætter.
Industrien vil angiveligt undgå at grisene skades ved at bide hinandens haler, men indgrebet er meget smertefuldt og en absurd måde at tilpasse grisene til de hårde vilkår i stedet for at gøre det modsatte.

Når grisene bider hinanden i halerne, er det et tegn på stress og dårlige forhold.

Det er dem der skal gøres noget ved, ikke grisene.
Naturligvis er det billigere at skære grisenes haler af end at forbedre deres leveforhold.

De lande, der bryder loven, er derfor konkurrencemæssigt bedre stillet end de (få) lande der følger den.

Det skaber en frastødende priskonkurrence – hvor grisenes helbred og velfærd er indsats, og hvor de producenter der går op i dyrevelfærd, ikke kan klare sig.

På tirsdag skal vi i Borgerklageudvalget (PETI) igen diskutere sagen med udgangspunkt i en undersøgelse Kommissionen har udarbejdet.

Undersøgelsen er blevet sat i gang af Dyrenes Beskyttelse i Danmark.

Vi ved stadig ikke hvad resultat er, men Margrete vil gøre sit for at Kommissionen ikke endnu en gang ser igennem fingre med de åbenlyse lovbrud.

For yderlig læsning

Seneste nyt fra SF
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her
 
Udvalget for borgerklager (PETI)