Straf for misbrug af tegning og krænkelse af fogedforbud

Straf for misbrug af tegning og krænkelse af fogedforbud
Foreningerne Stop Islamiseringen af Danmark (SIAD) og en europæisk søsterforening SIOE.

Det var i strid med ophavsretsloven, at den nationalistiske SIAD, SIOE og dennes formand Anders Gravers Pedersen i 2008 brugte Kurt Westergaards Muhammed-tegning til politisk propaganda.

Det har Byretten i Ålborg afgjort ved en dom i sagen mellem Dansk Journalistforbund og Kurt Westergård på den ene side, og SIAD og Anders Gravers Pedersen på den anden.

DJ nedlagde i marts 2008 på vegne af sit medlem fogedforbud imod, at tegningen måtte bruges i forbindelse med SIAD og SIOEs propaganda aktiviteter.

Retten har afgjort, at begge involverede foreninger samt formanden for foreningerne, skal betale over 100.000 kroner i erstatning samt får 10 dages forvandlingsstraf.

Foreningen stop Islamiseringen i Danmark skal betale kr. 40.000 til Kurt Westergaard

Samme beløb skal, foreningen Stop Islamiseringen of Europe v/ Anders Gravers Pedersen personligt betale.

Derudover skal begge foreninger betale bøder på hver titusinder kroner.
Anders Gravers Pedersen skal ligeledes personligt betale kr. 10.000 kr. – samt idømmes han en forvandlingsstraf på 10 dage. (FÆNGSEL)

Bøden/straffen er idømt iht. Retsplejelovens § 651, der handler om forsætligt at overtræde et fogedforbud. Skriver Dansk Journalistforbund på sin hjemmeside //journalistforbundet.dk/sw111039.asp

For yderlig læsning

Anders Gravers Pedersen i retten