Høring om jødiske borgeres forhold i København


Offentlig · Af Rasmus Jarlov.
Deltager (115)
Kommer måske (51)
Inviterede (449)
12. februar 2013.

De seneste uger har der været en del debat om diskrimination af jødiske borgere i København. Skoleledere og jødiske forældre har fortalt, at de ikke mener, at jødiske børn kan gå på folkeskolerne på Nørrebro.

Et enkelt af disse udsagn blev trukket tilbage igen. (Opdatering d. 9. feb. Nu er tilbagetrækning trukket tilbage igen!).

Nogle mener derfor, at der slet ikke er noget problem. En fis i en hornlygte er det blevet kaldt.
Andre fortæller dog om problemer både på folkeskolerne og i bylivet generelt.

Høringens formål er kaste lys over problemets omfang, så vi kan forholde os rationelt til det.

Mødet er åbent for offentligheden og pressen, og det kan blandt andet nævnes, at også integrationsborgmesteren, børne- og ungeborgmesteren, Mosaisk Trossamfund, overrabineren og relevante skoleledere inviteres.
Skriver Rasmus Jarlov på Facebook og slutter af med følgende opfordring: ‘Del og spred gerne kendskabet til høringen, så flest muligt interesserede får kendskab til den’.

Det har jeg kikket på, da Bloggeren, Margrethe S. Hansen på Netmediet P77.dk har skrevet lidt om netop det emne.

PET har registreret en stigning på 15% i hadeforbrydelser fra 2010 til 2011.
Muslimer blev i 2011 udsat for flest religiøse hadeforbrydelser.

Ifølge den nye rapport over hadeforbrydelser udgivet af Politiets Efterretningstjeneste,
så er der fra 2010 til 2011. sket en stigning i hadeforbrydelser.

Stigningen er på 50 forhold, hvilket svarer til en stigning på 15 %.
Det er især politiske og religiøst motiveret hadeforbrydelser som står for stigningen.

Ifølge PET og deres registrering af hadeforbrydelser der knytter sig til etnicitet og race, så er det først og fremmest mennesker med muslimsk baggrund der udsættes for racistiske hadeforbrydelser og diskrimination i Danmark.

Kigger man på de enkelte religiøse grupper, så er det ifølge PETs opgørelse over religiøst motiveret forhold, igen muslimer som der er registreret flest hadeforhold om i 2011.

Mod muslimer: 11 forhold.
Mod kristne: 7 forhold.
Mod jøder: 5 forhold.
Mod buddhister: 1 forhold.

“Religiøst motiverede forhold udgør ca. 12 % af forholdene (24 ud af de 195 forhold).
I 2010 udgjorde religiøst motiverede ca. 7 % af forholdene (10 ud af 139 forhold).

Antallet af religiøst motiverede forhold er således mere end fordoblet fra 2010 til 2011.
Ca. 83 % af forholdene omhandler generel propaganda (12 forhold) og chikane (8 forhold).

Forholdene er rettet mod både muslimer (11 forhold), kristne (7 forhold), jøder (5 forhold) og buddhister (1 forhold).

Der er eksempelvis tale om forhånende udtalelser over internettet, ligesom en del af forholdene ses at have tilknytning til debatten om moskéer i Danmark.”

Reference
Netmagasinet P77.dk //p77.dk/ny-pet-rapport-muslimer-udsat-for-flest-hadeforbrydelser-i-2011
Webstedet //facebook.com/events/286293821499366/?ref=3&suggestsessionid=00c57dbe776d7745f05dc0202b510fe1

 
For yderlig læsning.

Dømt til at udlevere data om hate speech
 
Anders Gravers demonstration på Israels Plads
 
Netmagasinet P77.dk P77: Vi ønsker ikke mellemøstlige tilstande på Nørrebro