Ikke alle mennesker er umenneskelige grusomme og onde


Ikke alle mennesker er umenneskelige grusomme og onde
Det er tanker man kan tænke i en tid, -hvor man ved, -at mange fattigdomsramte børn, kun kan se hen til en jul i almissens skær.

Dage -hvor de som beskuere, kan kikke ind af vinduerne
-og se juletræer og lys -hos bedrestillede familier.

Dansk Folkeparti og VK-Regeringen lægger vægt på vigtigheden af frivilligt arbejde på det sociale område, -men fakta er, -at de frivillige organisationers aktiviteter er under voldsomt pres.

-Vi taler ikke lige så meget om finanskrisen, som vi gjorde sidste år. Vi kan mærke, at krisen ikke er så meget i folks bevidsthed længere. Sidste år var der rigtig mange, som gerne ville hjælpe familierne, men i år ser det anderledes ud, siger Mads Roke Clausen.

-Selv om vi har fået 50 procent flere ansøgninger om julehjælp, har vi fået 14 procent færre midler fra fonde og virksomheder end normalt, siger Mads Roke Clausen, som håber, at privatpersoner i stedet vil støtte indsamlingen. Kilde: hjemmesiden //politiken.dk

Sidste år (2009) nægtede Dansk Folkepartis Socialordfører Martin Henriksen at støtte et Socialdemokratisk forslag om hjælp til fattigdomsramte familier,
–så deres børn i det mindste kunne få en julegave.

-Antallet af fattige er vokset voldsomt gennem de sidste 10 år, og alt tyder på, at tallet vil stige. Boblen i det sociale vaterpas er kæntret i København, hvor 70.867 personer nu lever under fattigdomsgrænsen, skriver gratis-avisen Urban.dk

På blot tre år er antallet af fattige indbyggere ifølge kommunens egen opgørelse steget med knap 5.000, og en undersøgelse foretaget af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser, at andelen af fattige i hovedstaden nu er rekordhøj set i forhold til resten af Danmark.

Hele syv procent af byens indbyggere lever i dag uden penge til ekstraregninger og nærende aftensmad.

Det tal er næsten dobbelt så højt som landsgennemsnittet.
-Fattigdommen er vokset voldsomt i de seneste 10 år, og især i storbyen slår den igennem.

Reference
Hjemmesiden //jp.dk /indland/kbh/article2260156/jp.dk
Hjemmesiden //gratis-avisen-Urban.dk
Hjemmesiden //politiken.dk