Kloden kalder!

Kloden kalder!
Fra onsdag den 9. til lørdag den 12. december deltager Margrete sammen med flere kollegaer fra Den Grønne Gruppe til klimatopmødet i Paris

COP21.
Der står en helt anderledes optimisme om klimaforhandlingerne denne gang end til topmødet i København 2009. Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse

–og fortsætter
Mere end 175 lande har på forhånd forpligtet sig til at reducere deres drivhusgasudslip, og det er efterhånden alle verdens ledere der har forstået at der må gøres noget.

Vi er dog langt fra i mål med alle de nationale bidrag, og derfor bliver noget af det mest afgørende i Paris-protokollen at landene forpligter sig til at øge deres ambitioner med femårs-intervaller i stedet for tiårs-intervaller.

Margrete følger sammen med Den Grønne Gruppe forhandlingerne tæt.
Derudover vil hun deltage i briefinger og aktioner med NGO’er og ikke mindst også mødes med en gruppe SFU’er som har taget turen til Paris.

For yderlig læsning

Seneste nyt fra SF
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her