Kristian Thulesen Dahl pakkekalender 10. December

Kristian Thulesen Dahl
Tuesday, 11 December 2012 at 07.11 2 hours ago

10. DECEMBER:
KAN DU HUSKE DFs sommergruppemøde i august 2006, hvor vi fra havnen i Middelfart præsenterede en række nye initiativer, bl.a. flere midler til ældreplejen.
Senere på året indgik vi en finanslov med regeringen, som bl.a. sikrede en styrket indsats mod terror i kølvandet på den stigende internationale terrorisme og den ophedede debat om Muhammed-tegningerne
Skriver profilen Kristian Thulesen Dahl på Facebook

Talemåden, ‘Den der smør godt – Køre godt’
Hvis ens vælgergruppe har en alder som ligger tæt på, – eller er brugere af ældrepleje, så lyder det jo flot at man præsentere nogle initiativer – ofte betyder det kun, at man har skrevet nogle tekster på et stykke papir.

Men hvad skete der også i 2006
Juli 2006
Lokalformanden i Kalundborg Dan Jochumsen bliver ekskluderet, efter at han er blevet sat i forbindelse med den højrenationale forening Dansk Front. Partiledelsen sender efterfølgende et brev til samtlige lokalformænd og indskærper linjen.

August 2006
Otte lokalformænd og en sekretær ekskluderes, efter at de havde åbnet mulighed for, at sympatisører med Dansk Front og nazistbevægelsen kunne blive partimedlemmer.

Oktober 2006
Per Christiansen, der er formand for Køge Lokalforening, og Dorte Gulløve fra Sønderjyllands amtsbestyrelse er ikke længere velkommen i Dansk Folkeparti. Begge har ønsket mere åbenhed i Danmarks tredjestørste parti, men kritikken medfører en fyreseddel fra partitoppen.

Oktober 2006
Ni medlemmer, der offentligt har kritiseret partiet for at være lukket og topstyret, bliver smidt ud. Det drejer sig om amtsformand Brian Jensen fra Sønderjylland, amtsformand A.C. Winther fra Nordjylland, samt Aase Steffensen, Carsten Aagaard fra København og Svend Aage Jepsen, Ena Skræp, Gert Borchert-Jørgensen, Peter Ulstrup og Annelise Ulstrup fra Sønderjylland.

Oktober 2006
Lokalformanden i Haderslev, Vagn Christensen, bliver ekskluderet.
Vagn Christensen – der kun har siddet på posten i lidt over en måned – har opfordret til mere åbenhed i Dansk Folkeparti i læserbreve, og på partiets årsmøde i september kritiserede han ledelsen for topstyring.

Reference
Mange_DF-medlemmer_er_røget_ud gennem_årene_-_TV_2
//nyheder.tv2.dk/article.php/id-10346407-så-mange-dfmedlemmer-er-r_nyhederne.tv2.dk

 
(Det kan ses som et screen dump her)

 
For yderlig læsning

Kristian Thulesen Dahl pakkekalender 1. December

Kristian Thulesen Dahl pakkekalender 2. December

Kristian Thulesen Dahl pakkekalender 3. December

Kristian Thulesen Dahl pakkekalender 4. December

Kristian Thulesen Dahl pakkekalender 5. December

Kristian Thulesen Dahl pakkekalender 6. December

Kristian Thulesen Dahl pakkekalender 7. December

Kristian Thulesen Dahl pakkekalender 8. December

Kristian Thulesen Dahl pakkekalender 9. December

Kristian Thulesen Dahl pakkekalender 10. December

Kristian Thulesen Dahl pakkekalender 11. December

Kristian Thulesen Dahl pakkekalender 12. December

Kristian Thulesen Dahl pakkekalender 13. December

Kristian Thulesen Dahl pakkekalender 14. December

Kristian Thulesen Dahl pakkekalender 15. December

Kristian Thulesen Dahl pakkekalender 16. December

Kristian Thulesen Dahl pakkekalender 17. December

Kristian Thulesen Dahl pakkekalender 18. December

Kristian Thulesen Dahl pakkekalender 19. December

Kristian Thulesen Dahl pakkekalender 20. December

Kristian Thulesen Dahl pakkekalender 21. December

Kristian Thulesen Dahl pakkekalender 22. December

Kristian Thulesen Dahl pakkekalender 23. December

Kristian Thulesen Dahl pakkekalender 24. December