Kys frøen, Henrik Day Poulsen

240320161647

Kys frøen, Henrik Day Poulsen
Henrik Day Poulsen anvendes ofte som ekspert og debattør i medierne, – men er det rimeligt når selverkendelsen skinner så tydeligt igennem, – at han har oprettet, sit helt eget univers på Berlinske, navngivet som, “Blog: Days univers”?

I fantasiens univers
Fjernt fra virkelighedens verden kan man forestille sig, fantaserer og tegne billeder, genoprette det hvide overherredømme, udleve sine drømme om at hænge mennesker op i træerne, hvis man ind imellem lader sig distrahere i en fremførelse af inkvisitions-tidens velsignelser.

240320161612

Trivi-sjangeren
Følger man lidt med i Henrik Day Poulsens skriverier på “Blog: Days univers”, så bemærker man ret hurtigt, at de læner sig meget opad trivi-sjangeren, ensformige og steotype, – som det sidste makværk af Henrik Day Poulsen den 23 marts 2016. – med titlen “Terror: Har Europa brug for en Donald Trump?” – der naturligvis rummer person-kritik for ikke at sige person-angreb på sagesløse, hvilket nok er mere normalt end sjældent.

Demagoernes blomster
Hvis hr. Henrik Day Poulsen brugte sin uddannelse og tillærte viden til noget fornuftigt, så ville scenariet nok ikke kunne opfattes som narcissistisk propaganderende og svinsk.

Propaganda og clickbait / ’klik-lokkemad’
Det løfter bestemt ikke niveauet på dagbladet Berlinske, der måske har mere fokus på annonce-indtjeningsmulighederne end fair play

Dæmagogi
Demagoger som Donald Trump, er på ingen måde et særsyn i Europa, der over tid har været hårdt plaget af ligene, – og som bl.a. var årsag til de politiske beslutninger om, at danne et fælles Europa, med en traktatfast mindretalsbeskyttelse, der skulle implementeres i de enkelte landes love.

240320161719

“Europas Forenede Stater”, Citat af Winston Churchill

En liberal synsvinkel
Faktisk på samme måde som “Den Amerikanske Uafhængighedserklæring”, som blev underskrevet i 1776, og den franske “Erklæring om Menneskets og Borgerens Rettigheder”, som blev vedtaget i 1789.

Se: Human rights en liberal mærkesag

Kys frøen, Henrik Day Poulsen, kom tættere på virkeligheden.
Når EU laver handelsaftaler med lande uden for EU, indeholder de en klausul om at overholde menneskerettighederne. Der er hidtil indgået over 120 af disse aftaler.

Racisme og fremmedhad
EUs-program, støtter en lang række aktiviteter til bekæmpelse af racisme og fremmedhad inden for EU’s grænser.

For yderlig læsning.

Terror: Har Europa brug for en Donald Trump?
 
Menneskerettighederne og Holocaust
 
Om menneskerettigheder
 
EU vedtager Den Europæiske Unions Charter om Grundlæggende Rettigheder år 2000
 
Human rights en liberal mærkesag
 
Medlemsfremgang, Ja til Europa og nej til populisme