Man gjorde et barn fortræd

“Man gjorde et barn fortræd”

Historisk
“WHAT is truly vicious,” – “Hvad der er virkelig ondt,” – skrev  The New York Times i en leder, den 1. September, 1937. “- er ikke propaganda, men et monopol på det.”

Totalitære stater
Et monopol ses tydeligst i totalitære stater, hvor alle kommunikationskanaler kontrolleres af regeringen, er bragt under kontrol af en organisation eller en gruppe af beslægtede organisationer og deres supportere.

Monopol
Det er et nyttigt mål for, i hvilken grad absolutisme dominerer, og i hvilket omfang demokratiet er blevet fjernet.

Nepotisme
Absolutisme, er uindskrænket fyrstevælde og set som enevælde, dvs. at en enkelt person, råder over hele statsmagten – ofte støttet af en lille udvalgt kreds med familierelationer (Nepotisme).

Et liv i luksus
Nepotisme: Begunstigelse af egne familiemedlemmer, f.eks. ved besættelse af gode stillinger, højtlønnede job som kan udføres med minimal arbejdsindsats..

Værn mod kaos
Begrundelsen for absolutismen var den guddommelige udvælgelse af herskeren, der blev symboliseret i salvningen, samt troen på nødvendigheden af en stærk fyrste som værn mod kaos.

Skatteindtægter
Solkongens udtryk “Staten, det er mig” – var ikke kun en begrundelse for et liv i luksus. I perioder blev omkring halvdelen af Frankrigs store skatteindtægter brugt på slottet i Versailles.

Statsstøttet ytringsfrihed
Det er velkendt at Søren Kraups datter, Katrine Winkel Holm, – er formand i Trykkefrihedsselskabet, som modtager statsstøtte, – angiveligt for at fremme ytringsfriheden. Måske var det bare en fejl …

100320151805

Syntes man, det mål er nået?

For yderlig læsning

Camilla Kiil og ytringsfriheds-projektet
 
(Pulje til forfatteres ytringsfrihed blev oprettet i 2004. af Brian Mikkelsen (Det konservative folkeparti), der var kulturminister i perioden 2001 – 2008) – Se link herunder.
Aktindsigt Trykkefrihedsselskabets konference