Margrete Auken: Ægte transparens og rigtige straffe er nødvendige for at komme farligt medicinsk udstyr til livs


De seneste dages skræmmende historier om farlige underlivsnet har sat et fornyet fokus på behovet for en skrappere regulering af medicinsk udstyr. Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse

–og forsætter
Margrete Auken (SF), der er ordfører på området for den grønne gruppe i Europaparlamentet, har længe arbejdet for en skrappere godkendelsesproces.

Så sent som i Juni drøftede jeg sagen med Kommissæren for Sundhed og Forbrugeranliggender, John Dalli, hvor jeg kom med flere forslag til en forbedring.

I næste måned vil Kommissær Dalli lancere et nyt regelsæt, som skærper EU-reglerne på området. Men stramningerne i Kommissionens udspil bliver næppe tilstrækkelige, skønner Margrete Auken.

Der er behov for en ægte transparens på dette område. Firmaerne bag det medicinske udstyr må stille deres rådata fra deres forsøg til rådighed, så uvildige forskere kan kontrollere udstyret efter at det er blevet lanceret.

Samtidig er der et behov for en kriminalisering af de ansvarlige bag de risikable produkter.

Det er ikke nok, at et firma bare idømmes en bøde for at sætte menneskers sundhed, ja ind imellem liv i fare. Det skal være muligt at sætte en ansvarlig direktør i fængsel, hvis vedkommende har lanceret risikabelt udstyr. Det er jo ikke dårlige reservedele til en bil vi her taler om, det er alvorlige indgreb i menneskers krop.

Et fornyet fokus på området kan gøre arbejdet i Europaparlamentet med at sikre mere transparens og skrappere kontrol nemmere. Men vi udsættes for en hård kampagne fra den medicinske lobby. Der er rigtig mange penge på spil i denne sag, udtaler Margrete Auken.

For yderlig læsning

Se seneste nyt fra SF