Margrethes nyhedsbrev

Margrethes nyhedsbrev
(Modtaget pr E-Mail)

Økonomisk genopretning skal give flere i arbejde – færre på forsørgelse

Margrethe Vestager. 02-nov-2012
Vismændene har fremlagt deres efterårsrapport, hvor de forventer økonomisk fremgang fra 2013 og stigende vækst i årene, der kommer.

Deres analyser viser også, at der trods de seneste år med lavkonjunkturer stadig bliver skabt mange nye job i Danmark.

Regeringens økonomiske politik er med til at sikre rammerne for fremgang, der fra næste år betyder stigende vækst.

Vi har gennemført reformer – tilbagetrækningsreform, reform af skat og af fleksjob og førtidspension.

Vi holder styr på budgettet.
Det giver tillid til dansk økonomi og dermed en lav rente, en meget lav endda.

Det har fra 2008 og frem til i dag været med til at holde 45.000 mennesker i beskæftigelse.

Vi holder ledigheden så lav som mulig med kickstart, investeringsvindue, skattereform og energiaftale.

Det vil vi også se effekterne af i 2013.
Senest har vi indgået en aftale med arbejdsgiverne om akutjob.

Sammen med offentlige og private arbejdsgivere gør vi en ekstraordinær indsats for at give en hånd til de ledige, der står over for at have opbrugt deres dagpengeret i de kommende måneder.

Der er faktisk god grund til at bevare optimismen på vegne af det danske arbejdsmarked.

Aftalen om akutjob er med til at understrege, at vi har fuld fokus på at få flere i arbejde og færre på forsørgelse.

Det er en god aftale, hvor arbejdsgiverne har forpligtet sig til at hjælpe.

For det er en ekstraordinær situation, bl.a. fordi forlængelsen af dagpengeperioden med seks måneder har gjort, at mange risikerer at have opbrugt dagpengeretten i første kvartal af 2013.

Derfor er der fundet en ekstraordinær løsning sammen med arbejdsgiverne.

Arbejdsgiverne påtager sig et ansvar ved at være med til at løfte denne opgave.

Det er Dansk Arbejdsgiverforening, der har indgået aftalen på vegne af arbejdsgiverne og Kommunernes Landsforening, Danske Regioner og Staten som de offentlige arbejdsgivere. Indsatsen skal skaffe 10.000 job – 5.000 private og 5.000 offentlige job.

Hertil forventes yderligere 2.500 hos private arbejdsgivere, der ikke er præsenteret hos DA, altså i alt 12.500 akutjob frem mod perioden 1. juli 2013.

Aftalen om akutjob er så at sige med til at pakke akutpakken helt ud: Vi satser massivt på uddannelse og laver en særlig indsats for unge og andre, der kan have svært ved at få foden inden for på arbejdsmarkedet.

Det sker blandet andet med et uddannelsesløft og en ungeindsats.

Med et målrettet jobformidlingsforløb og med opkvalificeringsjob sikrer vi desuden en håndholdt indsats over for de ledige, hvis dagpengeret snart udløber.

Og senest med arbejdsgivernes forpligtelse til at udpege og understøtte de muligheder, der er for at finde job.

Hvert kvartal skifter ca. 175.000 mennesker job i Danmark – enten fra ét job til andet eller fra ledighed til job.

Trods de senere års lavkonjunktur bliver der stadig skabt mange nye job i Danmark.

Men der kan være behov for at tydeliggøre, hvor det er muligt at få foden inden for, når man er ledig.

Derfor er arbejdsgivernes ansvar historisk stort, det vil jeg gerne kvittere for.

Vores mål er at skabe job og få flere i arbejde, så vi som samfund samtidig fortsat har råd til at tage os af bedre af dem, der har behov for vores hjælp.

Derfor skal vores økonomiske politik fortsat både skabe jobs og sikre arbejdsudbud.

Det understøtter de mange initiativer for vækst og beskæftigelse, der allerede er gennemført.

For vækst og beskæftigelse er sammen med styr på økonomien fundamentet for et samfund, der hænger sammen. Også socialt.

Det er også områder, der er gensidigt afhængige af hinanden, for det er kun med en stærk økonomi, at kan vi skabe endnu bedre muligheder og social balance. Også for de kommende generationer.

Derfor er det glædeligt at konstatere, at selvom vismændenes prognoser om fremgang, ligesom regeringens, er moderate, så kan vi ane konturerne af, at regeringens initiativer begynder at virke.

Vi er i gang med en lang genopretning af økonomien, men retningen er rigtig.

Venlig hilsen
Margrethe Vestager

Du kan se flere nyheder fra de radikale på  radikale.dk