McCarthyisme

230320130747

McCarthyisme
McCarthyismen fik sit navn efter den amerikanske senator Joseph R. McCarthy (1909-1957).

En konservativ republikaner fra Midtvesten (Wisconsin), der blev valgt ind i senatet i 1946 efter en antikommunistisk og nationalistisk valgkamp.

McCarthy blev uden tvivl den vigtigste repræsentant for jagten på radikale og andre «undergravende elementer» i USA i begyndelsen af 1950erne.

Han var en aggressiv og hensynsløs politiker, som brugte alle tilgængelige midler for at nå sine mål.

Han var en udpræget demagog, og hans arbejde var også præget af hans stærke ønske om magt og indflydelse.

Da McCarthys heksejagt på venstreorienterede var på sit højeste i 1950-53, var de fleste ledende politikere i USA enige i hans målsætning og delvist også i hans metoder.

Kampen mod socialister, “gudløse radikale” og liberale intellektuelle havde stået på de konservatives program, længe før McCarthy dukkede op.

Den var udtryk for en politisk tradition, der også omfattede kampen mod velfærdsstaten og større økonomisk og social retfærdighed.

230320130748

Billedet herover, er et klip fra FaceBook, hvor en folketings-politikker fra Dansk Folkeparti mener, at visse FB-Profiler / personer skal fjernes.

McCarthyismen:
Men i 1954 var McCarthy gået for langt.

Hans angreb blev vildere og vildere.
Han angreb officerer og politikere, og det blev til og med antydet, at han ville gå i gang med også at granske det nationale sindelag hos CIA ansatte.

Hærens øverste ledelse gik til modangreb, med støtte fra liberale politikere i begge partier,
og delvist også fra præsident Eisenhower.

Der blev fremlagt beviser for, at McCarthy havde misbrugt sin stilling til at opnå særlige fordele for sine venner, og der blev gennemført fjernsynsudsendte forhør i senatskomiteen, om de metoder McCarthy havde anvendt.

I november 1954 vedtog Senatet en åben kritik af McCarthy, med 67 for og
22 stemmer imod, og dermed var hans politiske karriere slut.

Reference
Hjemmesiden //leksikon.org/art.php?n=1696 – leksikon.org/art

Den Oskar belønnet film, Good Night, and Good Luck,
er bygget over McCarthys hærgen, og modstanden imod den.