Medicinsk udstyr – status for forhandlingerne

020920132150

Medicinsk udstyr – status for forhandlingerne
De såkaldte trilogforhandlinger om in vitro medicinsk udstyr har været længe undervejs. Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse

–og fortsætter
Mandag 21. marts afrapporterer hovedforhandler, tyske Peter Liese fra de konservative, fra trepartforhandlinger – de såkaldte trilogforhandlinger mellem Rådet (regeringerne), Kommissionen og Parlamentet om medicinsk udstyr som bruges udenfor kroppen.

Forhandlingerne er gået I hårdknude fordi Parlamentet gerne vil have lovgivning der forhindrer at genetiske tests bliver for lettilgængelige uden lægelig rådgivning.

Rådet derimod vil gerne nøjes med at have national lovgivning på området.

Dette gør at lovgivningen er vidt forskellig i EU-landene, og åbner for at patienter kan tage fra et EU-land til et andet for at få en genetisk test om fx kræftrisiko – uden vigtig ekspertrådgivning om hvordan testresultatet skal tolkes hvilket kan få grimme følger for patienten.

For yderlig læsning.

Seneste nyt fra SF her
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her