Medlemslande giver grønt lys til finansskatten

Den sidste forhindring er ryddet af vejen for, at mindst 11 EU-lande kan gå sammen om en skat på finansielle transaktioner. Skriver SF i sin pressemeddelelse

-Og fortsætter
Et kvalificeret flertal af EU-landenes 27 økonomi- og finansministre gav i sidste uge tilladelse til, at en gruppe lande med Tyskland og Frankrig i spidsen kan gå sammen om at indføre en skat på finansielle transaktioner.

Europa-Parlamentet gav sit samtykke til samarbejdet i december. Dermed er vejen banet for, at EU-Kommissionen kan fremsætte et nyt forslag til en finansskat.

Det oprindelige forslag blev droppet, da EU-landene ikke kunne nå til enighed om finansskatten, der som alle andre nye skatter skal vedtages enstemmigt.

Siden har en koalition af lande besluttet at gå sammen i et såkaldt ‘forstærket samarbejde’.

Det nye forslag kommer til ligne det oprindelige, hvor handler med aktier og obligationer blev beskattet med 0,1 % og derivater med 0,01 %.

Skatten forventes at give indtægter til de 11 lande, der foreløbig har ønsket at deltage, på mere end 30 mia. euro årligt.

120720102128

Alle øvrige lande har på et hvilket som helst tidspunkt mulighed for at tage del i samarbejdet – men de vil naturligvis kun få indflydelse på udformningen, hvis de går med, mens forhandlingerne står på.

Emilie kommer til at forhandle Kommissionens nye udspil i Europa-Parlamentet på vegne af Den Grønne Gruppe.

Forslaget vil formentlig komme i løbet af få uger.

Læs pressemeddelelse fra Emilie og Den Grønne Gruppe her

For yderlig læsning.

Seneste nyt fra SF