Midlertidig redning af CO2-kvotemarked

Midlertidig redning af CO2-kvotemarked
Ideen med en pris på CO2 så forureneren betaler, var genial. Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse

–og fortsætter
Og ideen med at lave et kvotesystem hvor CO2-tilladelser kan handles i stedet for en CO2-skat, var at udledningen bliver bekæmpet så omkostningseffektivt som muligt.

Kvotesystemet gør at der er et samlet loft for EU’s udledning af CO2 der skal drive investeringer i den grønne omstilling.

Den sorte industri og nogle af EU’s medlemsstater pressede på for at få en helt masse gratis tilladelser da systemet blev indført.

Virksomhederne kan i dag udlede uanede mængder af CO2 uden at prisen på tilladelserne stiger, og derfor forsøger EU endnu engang at lappe på systemet.

Onsdag stemmer Parlamentet om at tilbagetrække 1,5 mia. tilladelser fra markedet i 2019.

Prisen for at udlede CO2 skal op og dette er et skridt i den rigtige retning.
Men det er en midlertidig løsning, og det er nødvendigt med en grundig reform af systemet, så vi ikke kommer i samme situation igen.

For yderlig læsning.

Seneste nyt fra SF
 
Du kan finde den Grønne gruppe i parlamentet her