MYTER OG REALITETER OM VKO´S SKATTELETTELSER.

VKO forsøger at skabe en myte om, at alle blokkens skattelettelser har været finansierede.

af Henrik Herløv Lund den 9. oktober 2010 kl. 10.40 på facebook

Realiteten er imidlertid, at VKOs  u- og underfinansierede skattestop og skattelettelser årligt bevirker et tab på årligt 40 mia. kr.

Realiteten er hermed også, at VKO’s u – og underfinansierede skattelettelser således ikke blot har skabt op mod halvdelen af statsunderskuddet, men også bragt det ud over EUs konvergenskrav.

Det-notat-kan-læses-her/Artikler/Ufinansieredeskattelettelser.doc
 

Reference
Se mere på hjemmesiden //henrikherloevlund.dk