Nekrofile islamofobers små glæder

Nekrofile islamofobers små glæder
Det er nærmest grotesk at se, med vilken glæde, – man går imod en opfordring om ikke
at sprede billeder af ofre, for tragiske hændelser på de sociale medier.

Lovgrundlag
I Danmark er nekrofili ulovligt og behandles efter straffelovens § 139:
• Stk. 1. Den, som krænker gravfreden eller gør sig skyldig i usømmelig
behandling af lig, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 måneder.

Lokums-literatur
Så må man vel formode, at det er staklernes substitut for den ægte vare, som de kan blive straffet for – eller et vue af deres syge fantasier, -udsprunget fra 70ernes Dracula film.

For yderlig læsning

Hedegaard Camre og Den forbudte sandhed
 
Kannibaler – Mand åd halvt ansigt