NemID under kritisk lup i folketinget


Dagens åbne samråd i folketingets videnskabsudvalg om NemID var indkaldt af SF, bl.a. på baggrund af de meget store frustrationer og bekymringer som er kommet til udtryk fra flere handicaporganisationer og Ældresagen, som SF også deler, oplyser SFs it-ordfører Hanne Agersnap.

Skriver SF i sin pressemeddelelse
–og forsætter
Det kan godt være, at videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen, mener, der er fuldstændig styr på hele NemID-projektet, både hvad angår tests af systemet for udvalgte brugere, som vi ved, vil have svært ved at bruge NemID, bl.a. ældre, personer med få eller slet ingen it-færdigheder, og blinde.

Men, der er jo også flere andre handicapgrupper, som vil få vanskeligt ved at bruge NemID, fortsætter Hanne Agersnap.

Selvom ministeren kunne forsikre, at der var meget gode relationer både til handicaporganisationerne og Ældresagen, som man løbende er i kontakt med, så er det vist nærmere af nyere dato, at man er begyndt at interessere sig i den retning.

De løsninger der derfor først nu kommer på bordet, må vi have fremmet, så borgere der ikke kan bruge papkortet, får en elektronisk nøgle.

Derfor vil jeg fortsat holde et åbent øje med hele processen, for vi ved jo, at der har været sikkerhedshuller både i den nye og i den gamle digitale signatur, og vi er altså nødt til som politikere at tage hele denne store gruppe af borgeres bekymringer alvorligt, som føler sig utrygge ved NemID.

Endelig skal vi også have fokus på, at Danmark lever op til FNs handicapkonvention i forhold til NemID.

Vi er enige i, at NemID er fremtiden, men, det er vigtigt for SF, at alle skal kunne være med i det nye digitale forjættede Danmark, slutter Hanne Agersnap.

For yderlig læsning

Seneste nyt fra SF