Nye mål for luftforurening er skuffende

020920132150

Nye mål for luftforurening er skuffende
Hvert år dør 400.000 europæere for tidligt på grund af luftforurening. EU’s NEC-direktiv sætter en øvre grænse for hvor meget hvert land må udlede af de farligste luftforurenere og klimagasser: NOx, partikelforurening, svovldioxid og ammoniak. Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse

–og fortsætter.
De nuværende mål for at mindske luftforureningen går kun til 2020, og direktivet skal derfor revideres – der skal sættes nye mål for 2030.

Kommissionen har foreslået at NEC-direktivet også skal sætter grænser for hvor meget methan der må udledes.

Methan er en klimagas der i høj grad kommer fra landbruget, og forhandlingerne har derfor været en sej kamp præget af landbrugslobbyen.

Parlamentet bakkede oprindeligt op om bindende mål i 2025 for alle 5 luftforurenere, inklusiv methan.

Men i forhandlingerne med regeringerne er disse ambitioner gået tabt. 1. juli nåede Parlamentet og regeringerne således til en endelig aftale, og den kan De Grønne ikke støtte.

De Grønne stemmer derfor imod aftalen som skal formelt godkendes i Miljøudvalget tirsdag den 12. juli.

For yderlig læsning.

Europa-Parlamentets Udvalg om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
 
Seneste nyt fra SF
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her