Offentlig høring om dyreforsøg

Offentlig høring om dyreforsøg
Borgerinitiativ om ophør af dyreforforsøg til høring i Parlamentet.
Det populære borgerinitiativ om stop for dyreforsøg er med sine over 1,1 underskrifter det tredje vellykkede europæiske borgerinitiativ siden reglerne om borgerinitiativer blev fastlagt og trådte i kraft i april 2012. Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse

–og fortsætter
Ifølge borgerinitiativet er det direktiv fra 2013 der i dag sætter rammerne for dyreforsøg i alle EU’s medlemsstater, ikke godt nok.

Med borgerinitiativet vil man gradvist afskaffe al brug af levende dyr i forskningen.

Det er imidlertid ikke dette direktiv der fastlægger om et forsøg må laves. Direktivet regulerer alene hvordan dyrene skal behandles.

Mandag 11. april 2015 afholdes offentlig høring af parlamentets landbrugsudvalg i samarbejde med blandt andet miljøudvalget og udvalget for borgerklager (udvalget for andragender) hvoraf Margrete er medlem af de to sidstnævnte.

Den Grønne gruppe stemte imod direktivet fra 2013 fordi det ikke er vidtrækkende nok i forhold til beskyttelse af dyrene.

Den Grønne gruppe presser også på for i videst muligt omfang at bruge alternativer til dyreforsøg.

Et europæisk borgerinitiativ er en opfordring til Kommissionen om at komme med en ny lovgivning på et område.

Borgerinitiativer kræver over 1 million underskrifter fra minimum 7 EU-medlemsstater.
Ifølge Kommissionens tal fra 2011 bruges 11,5 millioner dyr til dyreforsøg hvilket er en reduktion på over en halv million dyr siden 2008.

Heraf er den største gruppe dyr mus med cirka 61 procent, derefter rotter.
Dyreforsøg er dyre at benytte i forskningen, og der er derfor ofte en fælles interesse i at afskaffe dyreforsøg fra såvel industriens som dyreforkæmperes side.

For yderlig læsning

Udvalget for borgerklager (PETI)
 
/sf.dk /seneste-nyt
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her