Og det skete i de dage, da tilflytter-Bingo blev opfundet

Underholdning og teater for folket

Gøglere stillede op, -se på mig, -se mig

Tilflytter-Bingo -danmarks nye frelse

Virkeligheden eksistere slet ikke i det univers.

 

181120101117

Hvis man som dansk statsborger i en periode har været bosat sig i f.eks. Sverige eller et andet EU-land, har man ret til at få sin ægtefælle med tilbage til Danmark igen -uanset, hvor ægtefællen kommer fra.

Det blev fastslået i Metock-dommen ved EF-Domstolen i sommeren 2008.

Under de regler er der ingen tilknytningskrav, bankgaranti, pointsystem eller tilsvarende,«
siger Thomas Gammeltoft-Hansen, der forsker i europæisk asylpolitik hos DIIS.

I Dansk Folkeparti lægger udlændingeordfører Peter Skaarup ikke skjul på sin irritation over,
at man ikke fik lukket »det svenske hul, i forbindelse med den ny udlændingeaftale.

-Det er klart, at hvis vi havde kunnet gøre noget ved det i forbindelse med den her aftale, så havde vi gjort det. Men det kan vi ikke, for vi er medlem af EU og underlagt domstolens afgørelser, siger han -men påpeger samtidig, at det kun er et, fåtal, der har benyttet sig af muligheden for at omgå udlændingereglerne ved at flytte til f.eks. Malmø.

Men forskere vurderer, at omkring 80 procent af alle dem, der søger om familiesammenføring,
fuldt lovligt ville kunne bruge muligheden.

-EU-reglerne er uændrede. Men der blev kun givet 39 tilladelser efter de regler i sidste måned, siger integrationsminister Birthe Rønn-Hornbech. Skriver Information.dk

Læs-flere-morsomheder-HER

191120100757

Ikke et ord om kirkeskat, præstelønninger og fede pensioner.
Næ -De penge kommer sikkert som, ‘manna -fra himmelen’