Omstillingen til grøn økonomi skal være socialt ansvarlig

020920132150

Omstillingen til grøn økonomi skal være socialt ansvarlig
EU skal have en sammenhængende strategi for jobskabelse og beskæftigelse når vores økonomi omstilles til grøn økonomi. Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse

–og fortsætter.
Omstillingen til vedvarende energi, mere energieffektivitet og genbrug af ressourcer skaber masser af nye job, men mange sektorer vil også opleve store ændringer i hvilke kvalifikationer der er brug for, og i de sektorer som forurener mest, vil beskæftigelsen falde.

Kun få medlemsstater har en sammenhængende strategi for at tage hånd om denne omstrukturering af arbejdspladser og sikre at de der arbejder i specielt de mest forurenende sektorer, får hjælp til at blive omskolet til nye typer job.

EU-Kommissionen har nu lavet et udkast til en sammenhængende udviklingsplan for den grønne økonomi, og den skal vi diskutere første gang i Parlamentets miljøudvalg denne uge.

Grøn omstilling er en gevinst for økonomien.
Der er klare beviser for at investeringer i energi- og ressourceeffektivitet har en positiv effekt på beskæftigelsen.

Her må EU spille en væsentlig rolle for at sætte de langsigtede bindende mål som skal drive omstillingen. Og Kommissionsformand Juncker skal i den grad holdes op på sine løfter om at komme med en ambitiøs lovgivning for affaldshåndtering!

Men omstillingen skal også håndteres klogt, og den er nødt til også at være socialt ansvarlig.

Derfor er det vigtigt at regeringerne i medlemsstaterne involverer arbejdsmarkedets parter så man kan identificere de områder hvor efterspørgslen i de nye grønne erhverv ikke passer sammen med arbejdskraften, og så der kan laves målrettede strategier for at inkludere både faglært og ikke faglært arbejdskraft.

For yderlig læsning

Seneste nyt fra SF
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her