Opfølgning – State of the Union

060920160358

Opfølgning – State of the Union
Ved denne Plenarforsamling holdt Kommissionsformand Jean-Claude Junker sin ’State of the Union’ tale hvor han dels ridsede op hvad han fandt vigtigst fra det forgange år, dels fremlagde sine forslag til at løse de problemer EU står overfor. Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse

–og fortsætter
Der var flere gode og vigtige pointer, især var det opmuntrende at høre ham fremhæve betydningen af at EU også er det sociale Europa.

Opbakningen til EU skal sikres gennem yderlig inddragelse af borgerne og de nationale parlamenter.

Men man kunne godt have ønsket sig meget mere konkret handling i talen.
Især var det slemt at imødegåelsen klimakatastrofen og den grønne omstilling i EU var nærmest fraværende.

Hvor var opgøret med skatteunddragelserne for ufattelige milliarder fra EU såvel som fra udviklingslandene?

For nu bare at nævne nogle af de mest presserende opgaver – de kan jo løses af EU hvis vi vel at mærke gør det sammen.

For yderlig læsning

Se seneste nyt fra SF her
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her