Opgør mod plastikposer på vej i EU

020920132150

Opgør mod plastikposer på vej i EU
Kommissionen er på vej med lovgivning for at begrænse overforbruget at plastikposer i EU. Skriver SF i sin pressemeddelelse – og fortsætter.
8 milliarder plastikposer bliver hvert år smidt i skraldespanden i EU efter de i gennemsnit har været brugt ca. 12 minutter.

Men en stor del af plastikposerne ender alligevel op i naturen og forurener nærmiljøet.

Efter utallige opfordringer fra politikere, ministre og NGOer i Europa tager Kommissionen nu endelig sagen om plastikposerne op.

Et lækket udkast af et kommende forslag giver et indblik i Kommissionens overvejelser om hvordan man skal sætte ind imod plastikposespildet. Kommissionen vil tilsyneladende ikke foreslå et egentligt forbud mod plastikposer, men lægger op til at EU’s medlemslande skal pålægges krav om at reducere forbruget af plastikposer gennem målsætninger på nationalt snarere end europæisk niveau.

Et generelt europæisk reduktionsmål kan dog senere komme på tale, nævnes det.

“Den europæiske natur og oceaner er ved at blive kvalt i plastikaffald,
hvoraf meget kan undgås hvis vi får ændret vores forbrugsmønstre.

Plastikposerne er et rigtigt godt sted at starte, og vi har mange positive eksempler på at afgifter kan nedbringe forbruget markant,” siger Margrete Auken.

For yderlig læsning.

/sf.dk /seneste-nyt
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her