Oprydning i EU’s regeljungle?

Oprydning i EU’s regeljungle?
Europa-Parlamentet, Kommissionen og Rådet har en fælles aftale om at sikre “bedre regulering” i EU, og det inkluderer blandt andet at rydde op i den eksisterende lovgivning. Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse

–og fortsætter.
Flere dele af EU’s love bliver derfor gået efter i sømmene: Lever lovene op til deres formål? Er de effektive nok? Modarbejder de EU-lovgivning på andre områder?

Behøver der overhovedet at være regler på EU-niveau i stedet for bare på nationalt niveau?

Mandag og tirsdag evaluerer parlamentet på denne indsats.
Parlamentet er enig i projektet med at fjerne unødvendigt bureaukrati (det kan ingen jo være imod), men er med god grund nervøs for at Kommissionen udnytter processen til at fjerne alt for mange love som begrænser den store gammeldags industris fri og ukontrollerede udfoldelse.

En vis mængde ‘bureaukrati’ er jo nødvendig hvis lovens formål er et højt niveau af beskyttelse fx inden for fødevaresikkerhed eller naturværn.

Indtil videre har vi set at Kommissionen er særligt energisk når det gælder ‘oprydning’ i miljøregulering og naturbeskyttelse.

Det er mildt sagt bekymrende!
Margretes lov om drastisk begrænsning af lette plastikbæreposer var fx tæt på at blive trukket tilbage fordi Kommissionen mente det var “unødvendig regulering” –selvom der var stort flertal for loven i parlamentet og alle medlemsstaterne var med.

Også naturdirektiverne – Fugle og Habitatsdirektivet – er stadig truet da miljøkommissær Karmenu Vella ikke vil love at han ikke genåbner dem. Direktiverne er helt centrale for at bevare biodiversitet i EU og virker aldeles glimrende der hvor de bliver implementeret.

Tidligere trak Kommissionen både ren-luftpakken og affaldspakken tilbage
-det har givet helt unødvendig ventetid!

Derfor kræver Europa-Parlamentet nu at Kommissionen nu skal komme med en ordentlig begrundelse hvis den vil trække lovforslag tilbage.

Hos De Grønne mener vi at Kommissionen er helt skæv-vredet i forhold til hvilken lovgivning den rydder op i.

Hvorfor kaster den sig ikke over EU’s fælles landbrugspolitik for eksempel?
Og undersøger om den er i strid med anden EU-lovgivning?
Det kunne være spændende til gengæld.

For yderlig læsning

Seneste nyt fra SF
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her