Pengene tilbage til forskningen


 
Først nu er det gået op for regeringen, hvad det har kostet på den reelle forskningsindsats-konto, at man har været så stålsat med at gennemføre den hovedløse kontrol og dokumentation på landets universiteter, udtaler SFs forskningsordfører, Hanne Agersnap. Skriver SF i sin pressemeddelelse

–og forsætter
Ifølge Berlingske Tidende 09.10.2010 viser en ny undersøgelse foretaget af forskere fra Danmarks Pædagogiske Universitet og University of Wales på vegne af Dansk Magisterforening, at de voldsomt stigende omkostninger til administration, på bare fire år har kostet over 1.000 forskerstillinger.

Derfor er det bydende nødvendigt, at regeringen nu går i gang med at få genoprettet sin tillid til forskningen, så pengene igen kan bruges der, hvor de gør størst gavn, nemlig hos forskerne og ikke til al mulig nytteløs kontrol og dokumentation, siger Hanne Agersnap.

I den kommende genopretningsproces er det første skridt på vejen, at regeringen selvfølgelig erkender sin fejlslagne kontrolpolitik.

Det forstår jeg, at videnskabsminister, Charlotte Sahl-Madsen (K) har gjort, og jeg forventer derfor en ændret politik fra regeringens side.

Den må vi have frem i lyset, så jeg indkalder videnskabsministeren til et åbent samråd i folketingets videnskabsudvalg, hvor jeg vil bede ministeren redegøre for regeringens genopretningspolitik på forskningsområdet, og hvordan vi sikrer at forskningspengene ikke går tabt i kontrol og burokrati, slutter Hanne Agersnap, ifølge pressemeddelsen fra SF.

For yderlig læsning

Seneste nyt fra SF