Politianmeldt DFer søger støtte på Facebook

011120130638

– Tirsdag 29.10 havde Fyens Stiftstidende ovenstående kioskbasker på forsiden.

Selve vinklingen af overskriften fik mig straks til at tænke på hadghettoen Uriasposten, hvor denne sprogbrug er daglig kost.

Kim Møller havde da også helt efter bogen straks en blogpost som understøttede artiklen i Stiften. Bortset fra det tænkte jeg blot, at avisen ikke havde researchet historien ordentligt.

Men nu viser det sig, at jeg havde mere ret, end jeg troede.
Kilden til historien er såmænd Pernille Bendixen fra Dansk Folkeparti, der som bekendt også er kæreste med netop Kim Møller, som er indehaver af Uriasposten.

Sikke et sammentræf af tilfældigheder…
Det viser sig samtidig, at Pernille Bendixen faktisk og ulovligt har lækket fortrolige oplysninger til pressen om den pågældende personsag, som hun kun havde kendskab i sin egenskab af politiker.

Ifølge DR vil hun ovenikøbet gøre det igen, hvis hun finder det passende.
I dette stykke bakkes hun op af sin byrådskollega og partifælle Alex Ahrendtsen, der tillige sidder i Folketinget for Dansk Folkeparti. Skriver Carsten Halvorsen påsin Blog://halvorsensk.wordpress.com/ 

(Skriver Carsten Halvorsen på sin Blog / web.archive). 

– og slutter sin artikel af med ordene:
“Hvor er det hele dog betændt.”

Borgernes retsikkerhed
Håndtering af fortrolige oplysninger er naturligvis noget, vi omgås med stor alvor i Odense Kommune som har politianmeldt sagen og efterfølgende vil orientere samtlige byrådsmedlemmer om de gældende regler, ifølge stadsdirektør Jørgen Clausen via //fyns.dk

Problemet er bare – at der antagelig var tale om en bevist politisk handling for at profilere sig. Byrådet har et problem som de er nød til at forholde sig til – Retssikkerheden og nu også troværdigheden.

Bliver de i sagen involverede personer genvalgt til byrådet, hvad de sandsynligvis gør, – så kan ingen vide sig sikker for at få krænket sin retssikkerhed hvis en byrådspolitikker får den ide, at det kan fremme deres eget politiske mål.

Velkommen til virkeligheden.
På Facebook soler man sig i beundrende kommentarer fra mennesker som sikkert ikke har forståelse for, at et lovbrud af den karakter kan få alvorlige konsekvenser – også for dem selv.

Screendump fra Facebook her

Pernille Bendixen
Thursday, 31 October 2013 at 17:40 d2 hours ago

Kære venner.
Nu er jeg som bekendt politianmeldt, det er utroligt at det skulle komme så vidt, må jeg sige.
Sag om fortrolige oplysninger overdrages til politiet Odense Kommune har i dag valgt at overdrage sagen vedrørende byrådsmedlem Pernille Bendixens videregivelse af fortrolige oplysninger til Fyens Stiftstidende til Fyns Politi.

Det fremgår af straffelovens § 152, at man ikke uberettiget må videregive fortrolige oplysninger, man har fået kendskab til i forbindelse med sit offentlige hverv.

“Det er min klare overbevisning, at såvel politikere som ansatte er bekendt med reglerne om tavshedspligt.

Som sagen er fremstillet i pressen, har Pernille Bendixen tilsyneladende også været bekendt med reglerne”, siger stadsdirektør Jørgen Clausen, og forsætter: Håndtering af fortrolige oplysninger er naturligvis noget, vi omgås med stor alvor i Odense Kommune.

Der hvirvler lige nu med oplysninger og omstændigheder.
Det er derfor vigtigt, at vi tager hensyn til alle parter i sagen og får undersøgt sagen til bunds.

På grund af sagens omstændigheder har vi valgt at oversende sagen til Fyns Politi.
Det er alene politiet, der kan tage stilling til, om der er grundlag for at indlede en strafferetlig efterforskning.

Odense Kommune foretager sig derfor ikke yderligere i sagen, men vil orientere samtlige byrådsmedlemmer om de gældende regler, siger stadsdirektør Jørgen Clausen.

24 peoplelike this
Skriver Dansk Folkepartis Pernille Bendixen på Facebook

-Herover nævnes straffelovens § 152 – Den lyder således.
§ 152 – Paragraf fra Straffeloven
Lovbendtgørelse nr 909 af 27/9/2005

Den, som virker eller har virket i offentlig tjeneste eller hverv, og som uberettiget videregiver eller udnytter fortrolige oplysninger, hvortil den pågældende i den forbindelse har fået kendskab, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 måneder.

Stk. 2. Begås det i stk. 1 nævnte forhold med forsæt til at skaffe sig eller andre uberettiget vinding, eller foreligger der i øvrigt særligt skærpende omstændigheder, kan straffen stige til fængsel indtil 2 år.

Som særligt skærpende omstændighed anses navnlig tilfælde, hvor videregivelsen eller udnyttelsen er sket under sådanne omstændigheder, at det påfører andre en betydelig skade eller indebærer en særlig risiko herfor.

Stk. 3. En oplysning er fortrolig, når den ved lov eller anden gyldig bestemmelse er betegnet som sådan, eller når det i øvrigt er nødvendigt at hemmeligholde den for at varetage væsentlige hensyn til offentlige eller private interesser.

Kilde: Lovbasen 

For yderlig læsning.

DFer vidregav fortrolige oplysninger til pressen.
 
Pernille Bendixen som påvirkningsagent
 
DF-politiker lækker ulovligt