R: Sociale 2020-mål skal bryde den sociale arv

RADIKALE VENSTRE
Pressemeddelelse
Modtaget pr E-Mail den 12-09-2013 kl. 13:39.

R: Sociale 2020-mål skal bryde den sociale arv
Pressetjenesten 12-sep-2013

Regeringen fremlægger i dag en vidtrækkende plan for, hvilke sociale mål den vil opnå inden 2020, og flere Radikale mærkesager har fået en central plads.

2020-planens fokus er, at socialt udsatte børn og unge får en uddannelse.
Dermed sikrer vi den sociale mobilitet, så alle har reelt lige muligheder i Danmark uanset baggrund.

“Med sociale 2020-mål har regeringen sat sig nogle langsigtede mål, som vi forpligter os på, og som vi gerne vil måles på.

Planen sikrer en stabil udvikling, hvor det vigtigste er, at børn ikke arver de sociale problemer, som forældrene har.

Derfor har børneområdet længe været et fokus for Radikale Venstre.
En tidlig indsats giver de bedste resultater, og vi kan ikke leve med, at en problematisk barndom så ofte giver et problematisk voksenliv.

Udover de menneskelige omkostninger koster det også samfundet dyrt,” siger Sofie Carsten Nielsen, gruppeformand for Radikale Venstre.

Hun fortsætter:
“Med socialpolitikken løfter vi hele samfundet, og det er for mig kerneradikalt.”

Med de sociale mål for 2020 satser regeringen på at sætte bredt ind overfor de mest udsatte i samfundet.

Planen indeholder blandt andet konkrete initiativer overfor psykisk syge, hjemløse og anbragte børn.

Ved at være konkret, forpligter regeringen sig til at tage initiativer til at opnå disse mål, som regeringen vover at blive målt på. Det er ambitiøst.

Radikale Venstres socialordfører, Liv Holm Andersen, er begejstret for planen:

“Det er vigtigt, at Danmark har en regering, som gør det rigtige i forhold til Danmarks økonomi. Men vores økonomiske politik er dog kun et redskab til at nå en masse andre samfundsmål – herunder at sætte ambitiøse mål for den sociale udvikling i Danmark.

Det er det, vi gør med social2020, og jeg er utrolig glad for at være del af en regering, der i ligeså høj grad vil vejes på sociale mål som på økonomiske mål.”

Og Sofie Carsten Nielsen supplerer:
“I 00ernes økonomiske opsving gjorde VKO ikke nok for de svageste i samfundet.

Der var penge til det, men den daværende regering gjorde intet.
Den nuværende regering har haft den udfordring at føre krisepolitik uden at lade det gå ud over de mest udsatte i samfundet.

Nu sætter vi de sociale mål på linje med de økonomiske mål, så vi kan løse de udfordringer, Danmark står med på det sociale område.
Det bliver ikke let, men vi vil lykkes.”

For yderlig læsning.

//radikale.dk