RADIKALE VENSTRE: Margrethes nyhedsbrev

Økonomiaftaler sikrer grøn, digital og bedre velfærd – og ansvarlige økonomiske rammer

Margrethe Vestager 11-jun-2012, modtaget pr. E-mail)

Kommunerne og regionerne tager et stort ansvar.
Både for at det offentlige forbrug ikke skrider, men også for at vi kan udvikle velfærden inden for de rammer, der nu engang er.

Den økonomiske situation betyder, at økonomien er stram.
Samtidig skal vi fremtidssikre velfærden, men vi gør det ikke ved at skrue op for omkostningerne.

Derfor skal vi hele tiden modernisere, rydde op i bureaukrati og overflødige regler og tænke i nye løsninger.

Det er resultatet af de økonomiaftaler, regeringen netop har indgået med regionerne og kommunerne om deres økonomi for 2013.

Aftalen med kommunerne sikrer, at de samlet set kan have serviceudgifter på niveau med kommunernes budgetter for i år.

Oven i det kommer 500 mio. kr. til flere voksne i vuggestuer og børnehaver og et løft på 300 mio. kr., som giver kommunerne bedre mulighed for at forebygge genindlæggelse og rehabilitering i hverdagen.

Dermed kan kommunerne bruge 800 mio. kr. mere på velfærd, end de har budgetteret med i 2012.

Regionernes økonomi løftes også i forhold til budgettet for 2012 og samlet kan regionerne have driftsudgifter på sundhedsområdet for 1 mia. kr. mere end budgetteret for 2012.

Det er velfærd, der kommer mennesker til gode.
Der er også indgået aftale med regionerne om at modernisere velfærd. Bl.a. ved at gøre den mere digital.

Et eksempel er telemedicin, der kan spare borgerne for turen frem og tilbage mellem hjem og sygehus og give en mere fleksibel hverdag.

Samtidig frigør det ressourcer til anden velfærd.
Derudover prioriterer aftalen med regionerne en række af regeringens pejlemærker på sundhedsområdet.

Det er større kapacitet inden for psykiatri, at man kan få at vide, hvad man fejler (blive “udredt”) og øget behandlingsaktivitet på sygehusene.

Det er en god aftale, der hjælper syge mennesker.
Økonomiaftalerne med kommuner og regioner har fået et tydeligt grønt skær, der sikrer en markant større indsats på miljø- og klimaområdet.

Der er 2,5 mia. kr. til grøn omstilling og klimatilpasning i kommunerne, især på spildevandsområdet.

De seneste somres meget voldsomme regnskyl, der har forårsaget store skader, har også afsløret en utilstrækkelig spildevandsafledning.

Alt for ofte er det endt i kældrene.
Nu får kommunerne mulighed for at gøre en ekstra indsats for at løse problemet.

Desuden skal kommunerne styrke indsatsen for et renere vandmiljø og for bedre beskyttelse af levesteder for planter og dyr.

Regionerne prioriteres også med grønne midler: yderligere 1 mia. kr. til energirigtigt byggeri i form af nye supersygehuse.

Med samlet 3,5 mia. kr. øremærket til den grønne omstilling kan investeringerne i klimatilpasning og forbedret miljø være med til at skabe ny vækst og beskæftigelse.

Vi vil være med til at sikre, at vores samfund bliver mere bæredygtigt.

Vi vil være med til at sikre, at de næste generationer også har et samfund, der kan tage sig af de sårbare og udsatte borgere, og at børn og unge bliver bedre uddannede.

Vi vil gøre en forskel for mennesker med de muligheder, vi har og får.
Også selv om vi lever i en tid, hvor økonomien er stram og tilliden til en fast økonomisk kurs i sig selv fastfolder jobs.

Venlig hilsen
Margrethe Vestager

Mere fra //radikale.dk